Find os her

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 20. september kl. 19.30 på Skive Theater.

Alle er velkomne til at deltage. Kun indehavere af gyldigt “Stjernekort” har stemmeret på generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned. Der indkaldes til generalforsamling ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside, sociale medier, trykte programmer og nyhedsbreve med 14 dages varsel. Bestyrelsen fastsætter mødested og –tid.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte flg.:

1: Valg af dirigent.

2: Formanden aflægger beretning.

3: Det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår fremlægges til godkendelse. Der orienteres om foreløbigt budget for den nye sæson.

4: Indkomne forslag a) fra bestyrelsen, b) fra abonnenterne.

5: Valg af bestyrelse og suppleanter.

6: Valg af revisor.

7: Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer vedr. tegningsregel.

Mvh

Ove Jensen

Formand

Kontakt

Kontakt os via nedenstående formular, og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Billetter kan købes følgende steder

Teaterkontoret, Theaterpladsen 10, 7800 Skive – Åbent tirsdag og torsdag kl. 14.00-17.00
Teaterkredsens hjemmeside www.skiveteaterkreds.dk
Strøgets Vinhandel (kun løssalg)
Ved billetlugen inden forestillingen, hvis der er ledige billetter
Køb studiebilletter mod fremvisning af gyldigt studiekort – begrænset antal

Bestyrelsen

Formand: Ove Jensen, 2449 4048
Næstformand: Gerda Willumsgaard, 2191 0139
Sekretær: Martha Dyhrberg, 5095 2814

Mette Thesbjerg, 2233 3544
Erna Skriver Nielsen, 5194 4725
Robert Knudsen, 4058 4048
Henriette Nautrup Kudahl, 3025 4310

Suppleanter:
Hans Stougaard, 6120 8922
Marianne Hauge Nielsen, 2680 7218           

Administrativ medarbejder:
Anette Nielsen
kontor@skiveteaterkreds.dk

Salsplan over Skive Theater

Her er mulighed for at se salsplanen over Skive Theater. Planen er inddelt i prisgrupper A og B. Der tages forbehold for ændringer.