Generalforsamling

Teaterkredsen afholdt den 9. september generalforsamling. Formanden aflagde beretning om det forgangne år. Regnskab blev fremlagt og godkendt. Bestyrelsen er uændret, da de der var på valg, modtog genvalg. Suppleant Eigil Bach ønskede ikke genvalg. Tak til Eigil for en stor indsats igennem mange år. Som afløser blev valgt Hans Stougaard, Balling - som ønskes velkommen.           
 

Formiddagsteater

Kom til formiddagsteater torsdag den 26.september kl. 10.00.
 
Vi viser stykket "Tørskoet" - det varer 75 min. og koster 75 kr.
 
Stykket handler om udflytning af offentlige arbejdspladser.
 
Tørskoet spiller også i Pulsen i Balling kl. 19.30 den 26. september.
 
 
 
 
 
 
 
 
Skive- og Omegns Teaterkreds | Theaterpladsen 10, 7800 Skive - Denmark | Tlf.: 97520020 | kontor@skiveteaterkreds.dk